Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις κλειστές προσφορές....

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να αναθέσει την
κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ))

Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Αιγιάλειας

Αποκατάσταση Λειτουργικού βάθους Βόρειας Λιµενολεκάνης Βόρειου Λιµένα Πατρών

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Επείγουσες Συντηρήσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ερυμάνθου

Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαβρύτων

Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών, κοπή βλάστησης, καθαρισμοί τάφρων, πρανών ερεισμάτων στο επα. οδικό δίκτυο του Νομού Αχαΐας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμόν 01/17 για την Επιλογή Αναδόχου Εκτέλεσης Εργασιών Διαμόρφωσης / Διάνοιξης Οδών ...

Περίληψη Διακήρυξης "Συντήρηση-βελτίωση ανακαίνιση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΠ"

Χορήγηση διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.....

Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση Ασφάλειας Λιμένα Πατρών», Υποέργο 1 :«Διαμόρφωση Χώρου...

Περίληψη Διακήρυξης "Αποκατάστασης βλαβών..."

Περίληψη Διακήρυξης "Προμήθεια διδακτικών βιβλίων..."

Περίληψη Διακήρυξης "Προμήθεια λευκού χαρτιού εκτύπωσης..."

 Περίληψη Διακήρυξης "Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Π.Ε.Ηλείας ετών 2015-2016"

file Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας - "Συντηρήσεις,αποκαταστάσεις στις Επαρχιακές οδούς Δήμου Πατρέων και Ερυμάνθου 2016"

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Παραγωγή Σχολικών Βιβλίων..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντήρηση..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντηρηση ΕΟΔ..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντήρηση Εθνικού Οδικού..."