Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμόν 01/17 για την Επιλογή Αναδόχου Εκτέλεσης Εργασιών Διαμόρφωσης / Διάνοιξης Οδών ...

Περίληψη Διακήρυξης "Συντήρηση-βελτίωση ανακαίνιση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΠ"

Χορήγηση διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.....

Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση Ασφάλειας Λιμένα Πατρών», Υποέργο 1 :«Διαμόρφωση Χώρου...

Περίληψη Διακήρυξης "Αποκατάστασης βλαβών..."

Περίληψη Διακήρυξης "Προμήθεια διδακτικών βιβλίων..."

Περίληψη Διακήρυξης "Προμήθεια λευκού χαρτιού εκτύπωσης..."

 Περίληψη Διακήρυξης "Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Π.Ε.Ηλείας ετών 2015-2016"

file Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας - "Συντηρήσεις,αποκαταστάσεις στις Επαρχιακές οδούς Δήμου Πατρέων και Ερυμάνθου 2016"

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Παραγωγή Σχολικών Βιβλίων..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντήρηση..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντηρηση ΕΟΔ..."

file Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντήρηση Εθνικού Οδικού..."