Θέμα: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών σχετικά με τη διαχείριση στερεών απορριμμάτων
Μέλη: Μπεσαράτ Τζέριες
Στρατίκης Νικόλαος   
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε 22η/09-11-2015
Παράταση του έργου 14-06-2016

Θέμα: Επιστημονική υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΕ για την επεξεργασία των Χωροταξικών σχεδίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων  
Μέλη: Κουνάβη Θεοδώρα
Παπαντώνη Δέσποινα
Τριανταφύλλου Χρήστος
Φαλλιέρος Χρήστος
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε 13η/18-06-2015
Παράταση του έργου 25-02-2016

Θέμα: Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Τμήματος επιχειρησιακή αναβάθμιση της ενημέρωσης των μελών του Τμήματός και τεχνική υποστήριξη του έργου των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΔΕ στην επεξεργασία θεμάτων.
Μέλη: Χρυσανθακοπούλου Παναγιώτα  
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε 9η/06-04-2016
Παραλαβή του έργου 31-12-2016

 

ΤΟΠΣΑ

Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. με αντικείμενο:
«Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Α.Π.Ε και Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας και Περιβάλλον»,

1) (Α.Μ. ΤΕΕ 83691) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,
(2) ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 069880523

2) (Α.Μ. ΤΕΕ 31597) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 027286925

3) (Α.Μ. ΤΕΕ 121793) ΑΣΚΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
(2) ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 117843594

4) (Α.Μ. ΤΕΕ 101298) ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 053984213

5) (Α.Μ. ΤΕΕ 77867) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
(1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 035979023

6) (Α.Μ. ΤΕΕ 127752) ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ,
(7) ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 133825656

7) (Α.Μ. ΤΕΕ 41840) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 028396792

8) (Α.Μ. ΤΕΕ 99816) ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 125818630

9) (Α.Μ. ΤΕΕ 89973) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 301740950

10) (Α.Μ. ΤΕΕ 99875) ΜΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 079604051

11) (Α.Μ. ΤΕΕ 45348) ΜΠΑΧΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 034195962

12) (Α.Μ. ΤΕΕ 120757) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 111861005

13) (Α.Μ. ΤΕΕ 60406) ΣΚΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΔΡΕΟΥ,
(1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 034805387

14) (Α.Μ. ΤΕΕ 127115) ΤΖΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 079980253

15) (Α.Μ. ΤΕΕ 62368) ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 045496623

 

Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. με αντικείμενο:
«Βιοκλιματικός Σχεδιασμός»,

α) ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

β) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

γ) ΣΚΑΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ,
(1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

δ) ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
(2) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. με αντικείμενο:
«Διαχείριση - Συντονισμός Προγράμματος»,

α) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ,
(1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

β) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ,
(7) ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. με αντικείμενο:
«Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Α.Π.Ε και Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας και Περιβάλλον»,

1) (Α.Μ. ΤΕΕ 83691) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,
(2) ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 069880523

2) (Α.Μ. ΤΕΕ 31597) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 027286925

3) (Α.Μ. ΤΕΕ 121793) ΑΣΚΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
(2) ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 117843594

4) (Α.Μ. ΤΕΕ 101298) ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 053984213

5) (Α.Μ. ΤΕΕ 77867) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
(1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 035979023

6) (Α.Μ. ΤΕΕ 127752) ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ,
(7) ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 133825656

7) (Α.Μ. ΤΕΕ 41840) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 028396792

8) (Α.Μ. ΤΕΕ 99816) ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 125818630

9) (Α.Μ. ΤΕΕ 89973) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 301740950

10) (Α.Μ. ΤΕΕ 99875) ΜΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 079604051

11) (Α.Μ. ΤΕΕ 45348) ΜΠΑΧΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 034195962

12) (Α.Μ. ΤΕΕ 120757) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 111861005

13) (Α.Μ. ΤΕΕ 60406) ΣΚΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΔΡΕΟΥ,
(1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 034805387

14) (Α.Μ. ΤΕΕ 127115) ΤΖΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 079980253

15) (Α.Μ. ΤΕΕ 62368) ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 045496623


Ομάδα Εργασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. με αντικείμενο:
«Δημιουργία διαδικτυακών / ηλεκτρονικών εφαρμογών»,
1) (Α.Μ. ΤΕΕ 115002) ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 067634421

2) (Α.Μ. ΤΕΕ 126261) ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 049185062

3) (Α.Μ. ΤΕΕ 107444) ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Α.Φ.Μ.: 129576301

 

Ομάδα Εργασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. με αντικείμενο:
«Διαχείριση - Συντονισμός Προγράμματος»,
1) (Α.Μ. ΤΕΕ 112327) ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
(3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 102197141

2) (Α.Μ. ΤΕΕ 77878) ΤΣΙΛΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
(7) ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ.: 047702049

Εμφανίσεις: 5602