Ομάδα Εργασίας: «Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης στις διαχειριστικές ενότητες ΧΥΤΑ Αχαΐας και διερεύνηση εναλλακτικών κατευθύνσεων.»
Μέλη: Λυμπεράτος Γεράσιμος, Χημικό Μηχανικό
Θωμόπουλος Νικόλαος Χημικό Μηχανικό
Γιαννακιτσίδου Ολγα Χημικό Μηχανικό
Καπόπουλος Χριστόφορος Πολιτικό Μηχανικό
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε: 4η/10-02-2011
Ημερομηνία παράδοσης έργου:13-10-2011

Ομάδα Εργασίας: «Παραλαβή, επεξεργασία, κωδικοποίηση και διαχείριση των δεδομένων των αιτήσεων αναφορικά με την εκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι)»
Μέλη: Χρυσανθακοπούλου Παναγιώτα
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε: 4η/17.02.2011
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 7η/08.02.2012

Ομάδα εργασίας: «Επικαιροποίηση υφισταμένων στοιχείων για την έλευση του αγωγού φυσικού αερίου στην ΠΔΕ»
Μέλη: Μάργαρης Διονύσιος – Ελευθέριος
Φραγκιάς Αναστάσιος
Ζιούτης Χρήστος
Ημερομηνία συγκρότησης: 15η/17-05-11
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 2η/ 19-01-2012
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 802
Online αρχείο: Επικαιροποίηση Υφισταμένων Στοιχείων για την Έλευση Φυσικού Αερίου στην ΠΔΕ

Ομάδα εργασίας: «Συνδυασμένες μεταφορές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος»
Μέλη: Μαντάς Πέτρος
Μηλιώνης Νικόλαος
Πυργάκη Αναστασία
Ημερομηνία συγκρότησης: 16η/25-05-2011
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 3η/31-01-2013
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 816
Online αρχείο: Συνδυασμένες Μεταφορές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Ομάδα Εργασίας: «Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων»
Μέλη: Αναστασοπούλου Μαρία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Βασιλείου Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Καραλής Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε 16η/25-05-2011
Ημερομηνία παράδοσης έργου: 21-6-2012
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 808
Online αρχείο: Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων

Ομάδα Εργασίας: «Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του ΤΕΕ/ΤΔΕ»
Μέλη: Καραβία Εμανουέλα - Άννα – Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός
Χρυσανθακοπούλου Παναγιώτα
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε 17η/02-06-2011
Ημερομηνία παράδοσης έργου:12-01-2012

Ομάδα Εργασίας: «Νομικής και Τεχνικής Στήριξης : για θέματα Προσφυγών και Ενστάσεων με τον προσφορότερο νομικό τρόπο. Νομική και Τεχνική Στήριξη μελών του Τμήματος σε Επαγγελματικά Θέματα , Θέματα ΓΟΚ, Δημοσίων Έργων και Μελετών, Συνεργασίας με τους Νομικούς Συμβούλους του ΤΕΕ (Αθήνα) σε θέματα που προκύπτουν στην λειτουργία, και την δραστηριότητα του Τμήματος στην άσκηση του θεσμικού του ρόλου, και σε θέματα Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος Δυτικής Ελλάδας κ.λ.π.»
Μέλη: Αποστολόπουλο Κωνσταντίνο, Δικηγόρο
Κοντογίαννη Εμμανουήλ, Δικηγόρο
Παπαπαναγιώτου Ελένη, Δικηγόρο
Ημερομηνία Σύστασης : 08-06-2011

Ομάδα εργασίας: «Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση στην Ελλάδα»
Μέλη: Αποστολόπουλος Χαράλαμπος
Πάλμου Ουρανία
Ρόδης Γεώργιος
Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος
Ημερομηνία συγκρότησης Ο.Ε. : 24η/ 20-09-2011
Ημερομηνία παραλαβής έργου Ο.Ε.: 28η/ 01-11-2012
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 814

Ομάδα Εργασίας: «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων στο Ν. Ηλείας»
Μέλη: Γαλανόπουλος Χρήστος, Χημικός Μηχανικός
Θεοφιλόπουλος Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός
Μιχαλόπουλος Θεόδωρος, Χημικός Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε 24η/20-09-2011
Ημερομηνία παράδοσης έργου: 26-4-2012
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 813
Online αρχείο: Διαχείριση αστικών απορριμμάτων στο Ν. Ηλείας

Ομάδα Εργασίας: «Τεχνική Υποστήριξη ΤΕΕ/ΤΔΕ σχετικά με το Ν. 4014/2011, περί ρύθμιση αυθαιρέτων»
Μέλη: Ξυνομιλάκη Ελυθερία
Καρατσώλη Κων/νο
Ιωάννίδη Παναγιώτα
Στρέκλα Αναστασία
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε: 30η/24-11-2011
Ημερομηνία παράδοσης έργου:19-01-2012

Εμφανίσεις: 4782