Μ.Ε Επαγγελματικων Θεματων και Επιμορφωσης (Για καθε Νομαρχιακη Επιτροπη + Δ.Ε ΤΕΕ/ΤΔΕ)

 

Αρμοδιότητες:

1) Σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ/ΤΔΕ.
2) Σύνταξη Ασφαλιστικού Οδηγού και εισαγωγή θεμάτων στη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ που αφορούν στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.
3) Αποδελτίωση και καταγραφή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον Τεχνικό κόσμο της περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ.
4) Εισαγωγή θεμάτων στη ΔΕ και στις ΝΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ που αφορούν στη λειτουργία υπηρεσιών της ΠΔΕ και ΠΙΝ.
5) Τήρηση βάσης δεδομένων ενημερωτικού υλικού (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι κλπ).
6) Εξαμηνιαίος Χρονοπρογραμματισμός επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ΤΕΕ/ΤΔΕ και εκτίμηση προϋπολογισμού των.
7) Διαμόρφωση πλαισίου δημιουργίας επαγγελματικού οδηγού ΤΕΕ/ΤΔΕ.
8) Σύνδεση ΤΕΕ/ΤΔΕ με Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

 Μέλη:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ
119031 ΚΙΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 2008
114933 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 2007
88127 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 6 2000
66281 ΦΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 1993
57356 ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2 1990
35282 ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2 1979