Μ.Ε Επαγγελματικων Θεματων και Επιμορφωσης (Για καθε Νομαρχιακη Επιτροπη + Δ.Ε ΤΕΕ/ΤΔΕ)

 

Αρμοδιότητες:

1) Σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ/ΤΔΕ.
2) Σύνταξη Ασφαλιστικού Οδηγού και εισαγωγή θεμάτων στη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ που αφορούν στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.
3) Αποδελτίωση και καταγραφή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον Τεχνικό κόσμο της περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ.
4) Εισαγωγή θεμάτων στη ΔΕ και στις ΝΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ που αφορούν στη λειτουργία υπηρεσιών της ΠΔΕ και ΠΙΝ.
5) Τήρηση βάσης δεδομένων ενημερωτικού υλικού (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι κλπ).
6) Εξαμηνιαίος Χρονοπρογραμματισμός επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ΤΕΕ/ΤΔΕ και εκτίμηση προϋπολογισμού των.
7) Διαμόρφωση πλαισίου δημιουργίας επαγγελματικού οδηγού ΤΕΕ/ΤΔΕ.
8) Σύνδεση ΤΕΕ/ΤΔΕ με Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

 Μέλη:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ
53233 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 1988
69359 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1995
77867 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1998
68498 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 1994
98621 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 2004
57751 ΕΛΛΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 1990
119031 ΚΙΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 2008
135903 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 2014
138243 ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ 7 2015
60308 ΠΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 1991
134015 ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 2013
77878 ΤΣΙΛΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7 1998
 94569 ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1  2003
66281 ΦΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 1993
57356 ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2 1990
93552 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 2003