Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.). Το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. ιδρύθηκε σύμφωνα με το Δ. της 11-73-8-1956 (Εφ.Κυβ. τ.Α'/164/1956).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στοιχεία επικοινωνίας ΤΕΕ/ΤΔΕ

Επωνυμία φορέα (πλήρης) Είδος Εταίρου ΑΦΜ Διεύθυνση/ΤΚ Στοιχεία Επικοινωνίας Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου Ιδιότητα Κάτοικος
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Ελλάδος ΝΠΔΔ 099234211 Τριών Ναυάρχων 40, 26222 2610-334787,
2610-330632 (Fax)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teepatra
Αϊβαλής Βασίλειος Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΕ Πατρών

Αναλυτικό προφίλ ΤΕΕ/ΤΔΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του σκοπού του είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:

Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Επίσης διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.

Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.

Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.

Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών.

Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.

Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.

Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών,

που ανέρχονται σε 500 περίπου το χρόνο, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές κράτους πολιτών, ή πολιτών μεταξύ τους, κλπ. Από τα έσοδα των πραγματογνωμοσυνών το ένα τρίτο είναι, σύμφωνα με το νόμο, δικαιώματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε σχέση με τα μέλη του:

Διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών.

Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών και επώνυμων τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων.

Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους.

Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.

Εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις.

Ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του.

Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του.

Ασκεί σ' αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου.

Δράσεις ΤΕΕ/ΤΔΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Ελλάδος έχει πλούσια δράση την τελευταία δεκαετία σε σχέση με την ανάπτυξη τόσο του θεσμικού πλαισίου όσο και της επιστημονικής γνώσης σχετικά με την αειφορία της παραγωγικής διαδικασίας και της οικιστικής δραστηριότητας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις που έχουν αναπτυχθεί από το ΤΕΕ/ΤΔΕ είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΕ σε προγράμματα

Το ΤΕΕ/ΤΔΕ έχει λάβει έγκριση λήψης Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β’.

1. Install+RES

Το ΤΕΕ/ΤΔΕ, μέσω του Προέδρου του, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Install+RES το οποίο αφορά στην εκπαίδευση εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών μικρής κλίμακας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στις 25,000 € χωρίς ιδία συμμετοχή.

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα μετασεισμικού ελέγχου TRIPOD

Το ΤΕΕ/ΤΔΕ μας συμμετείχε μαζί με το ΕΑΙΤΥ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Μετασεισμικού ελέγχου για την εκπαίδευση των μηχανικών TRIPOD: «TRAINING CIVIL ENGINEERS ON POST-EARTHQUAKE ASSESSMENT OF DAMAGED BUILDINGS». Κατά την διάρκειά του αναπτύχθηκε ένα περιβάλλον για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μηχανικών (e- learning) που απευθύνεται σε ειδικότητες που εμπλέκονται σε μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης αφορούσε τόσο το οργανωτικό μέρος της επιχείρησης μετά τον σεισμό, όσο και το επιστημονικό που ήταν κυρίως η αναγνώριση και αξιολόγηση των ζημιών στα στοιχεία των κτιρίων.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 και ήταν προϋπολογισμού 38,962.50 € για το ΤΕΕ/ΤΔΕ με 25% ιδία συμμετοχή.

3.ΠΝΥΚΑ

Το ΤΕΕ/ΤΔΕ σε συνεργασία με το ΙΤΥ (Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών) συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας με όνομα ΠΝΥΚΑ. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού διεξήχθη δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών του ΤΕΕ. Σκοπός της ήταν ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας ΠΝΥΚΑ. Η ψηφοφορία έγινε με απόλυτη επιτυχία τον Οκτώβριο του 2007. Το έργο ήταν προϋπολογισμού 10,000 € για το ΤΕΕ/ΤΔΕ χωρίς ιδία συμμετοχή.

4. ΤΟΠΣΑ ΗΛΙΟΣ

Το ΤΕΕ/ΤΔΕ συμμετέχει ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ήλιος στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης με εφαρμογή στη θεματική της Εξοικονόμησης Ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ΕΣΠΑ 2007-2013.

5. ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑ

Το ΤΕΕ/ΤΔΕ συμμετέχει ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΑΤΡΑΣ στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης με εφαρμογή στη θεματική του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, του σχεδιασμού Διαδικτυακών Εφαρμογών και της χρήσης Γεωχωρικών Δεδομένων. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οργανωτική δομή ΤΕΕ/ΤΔΕ

Η λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Ελλάδος ως ΝΠΔΔ διέπεται από τον ιδρυτικό του Νόμο. Ο δε Οργανισμός Λειτουργίας του περιγράφεται από αυτόν των Περιφερειακών Τμημάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το ΤΕΕ/ΤΔΕ απασχολεί 11 Υπαλλήλους με Μόνιμη Υπαλληλική Σχέση ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των παρακάτω Τομέων.

 1. Τομέας Εξετάσεων( Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ,Ελεγκτών Δόμησης)
 2. Τομέας Γραμματείας Αντιπροσωπείας και Διοικούσας Επιτροπής Τμήματος
 3. Τομέας Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων
 4. Τομέας Εσόδων ( Απαλλαγές Μηχανικών από προκατάθεση αμοιβών )
 5. Τομέας μητρώου (βεβαιώσεις ,συνταξιοδοτήσεις , εταιρείες)
 6. Τομέας Προσωπικού
 7. Τομέας Λογιστηρίου-Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης Δαπανών
 8. Τομέας μισθοδοσίας προσωπικού
 9. Τομέας Περιουσίας - Μισθώσεων - Παροχής Υπηρεσιών / Εκτέλεσης Εργασιών - Προμηθειών και Διαχείρισης Περιουσίας & Υλικού
 10. Τομέας Εκπροσωπήσεων
 11. Τομέας Γραμματείας Πειθαρχικού Συμβουλίου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
 12. Τομέας Γραμματείας της Αντιπροσωπείας και Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
 13. Τομέας Μητρώου (βεβαιώσεις ,συνταξιοδοτήσεις , εταιρείες)
 14. Τομέας Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων
 15. Τομέας Εσόδων ( άμεση απόδοση αμοιβών )
 16. Τομέας Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης
 17. Τομέας Γραμματείας της Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
 18. Τομέας Ταμείων και Διαχείρισης
 19. Τομέας Υποστήριξης Μόνιμων & Έκτακτων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας
 20. Τομέας Προσωπικού
 21. Τομέας Πραγματογνωμοσυνών
 22. Τομέας Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης
 23. Τομέας Ταμείων και Διαχείρισης
 24. Τομέας Γραμματείας της Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
 25. Τομέας Υποστήριξης Μόνιμων & Έκτακτων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας
 26. Τομέας Ταμείων και Διαχείρισης
 27. Τομέας Τράπεζας Πληροφοριών
 28. Τομέας Διεκδικήσεων Αμοιβών
 29. Τομέας Επαγγελματικών Θεμάτων
 30. Τομέας Επιμόρφωσης, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης
 31. Τομέας Γραμματείας της Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
 32. Τομέας Υποστήριξης Μόνιμων & Έκτακτων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας
 33. Τομέας Λογιστηρίου-Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης Δαπανών
 34. (Βοηθητικές εργασίες )
 35. Τομέας Ταμείων και Διαχείρισης
Εμφανίσεις: 8753