Διεύθυνση:
Τριών Ναυάρχων 40

Πάτρα
Αχαϊα
26222
Ελλάδα
Αποστολή Email
(προαιρετικό)
Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τηλ. 2610390900, e-mail: patra[at]tee.gr

 

Πρόεδρος: Βασίλειος Νικ. Αϊβαλής 

Τηλ. 2610390990, email: president.teetde[at]gmail.com

Τριών Ναυάρχων 40, 26222 Πάτρα

 

Υπηρεσίες

Υπάλληλος

Τηλέφωνο

e-mail

 • Γραμματεία Προέδρου,
 • Γραμματεία Αντιπροσωπείας,
 • Γραμματεία Νομαρχιακών Επιτροπών,
 • Γραμματεία Πειθαρχικού Συμβουλίου,
 • Μητρώο (Εγγραφές Εταιρειών,Συνταξιοδοτήσεις και Διαγραφές Μελών),
 • Βεβαιώσεις,
 • Άμεσες Αποδόσεις,
 • Εκπροσωπήσεις

Ευσταθίου

Φωτεινή,

Αναπληρώτρια

Προϊσταμένη

2610390901

fefstathiou[at]central.tee.gr
 • Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων,
 • Απαλλαγές,
 • Διεκδικήσεις Αμοιβών,
 • Πραγματογνωμοσύνες,
 • Τράπεζα Πληροφοριών

Ταμπακάς

Δημήτρης

2610390908

teetdeinfo[at]tee.gr
 •  Λογιστήριο

Σπυρόπουλος Ελευθέριος

2610390905 log-tde[at]central.tee.gr
 • Γραμματεία Διοικούσας Επιτροπής,
 • Γραμματεία Μόνιμων Επιτροπών & Ομάδων Εργασίας,
 • Βιβλιοθήκη,
 • Εξετάσεις (για χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, πιστοποιήσεις για Ελεγκτή Δόμησης και για Ενεργειακό Επιθεωρητή)

Στρέκλα

Αναστασία

--------------------------

Καρκάνη Θεοδώρα

 

 

2610390907

--------------

2610390906

astrekla[at]central.tee.gr

patra[at]tee.gr

ΧΑΡΤΗΣ


Εκτύπωση