ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Νομός 4 :ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ     
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
82251 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
116910 ΛΥΚΟΥΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
35084 ΜΑΡΟΥΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ