Ενάς από τους στόχους του ΤΕΕ/ΤΔΕ είναι η προαγωγή της επιστήμης και τεχνικής στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του. Στα πλαίσια αυτής του της λειτουργίας, έχει συσταθεί μια σειρά από Επιστημονικές ομάδες εργασίας.

 

Εμφανίσεις: 6045