ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Νομός 4 :ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ     
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
94566 ΚΕΦΑΛΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
130388 ΜΙΝΕΤΟΣ  ΗΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΟΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
100728 ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ