Ομάδα εργασίας: «Αποτύπωση της κατάστασης της βιομηχανίας-Ανάπτυξη και προοπτική της βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος»
Μέλη: Γεωργίου Τατιάνα
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
Τσίχλας Σπυρίδωνας
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε: 15η/26-05-2009 κ 30η/03-11-2009
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 6η/01-03-2012
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 805

Ομάδα Εργασίας: «Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΕ επί του σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων νομού Κεφαλονιάς»
Μέλη: Κολλιτζαρίδου Μαρία
Μουτή Μαργαρίτα
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε: 29η/19.10.10
Ημερομηνία παράδοσης έργου: 27/2/2013
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 828

Ομάδα Εργασίας: «Σύνοψη συμπερασμάτων – αποτίμηση της υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ»
Μέλη: Πυργάκη Αναστασία
Γκαζόγιας Αριστείδης
Μαλαμής Άγγελος
Αθανασοπούλου Ευανθία
Χριστόπουλος Παναγιώτης
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε: 29η/19-10-10
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 1η/12-01-2012
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 800
Online αρχείο: Σύνοψη συμπερασμάτων - αποτίμηση της υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ

Εμφανίσεις: 4799