Το ΤΕΕ/ΤΔΕ διοργανώνει συστηματικά εκδηλώσεις και Ημερίδες με στόχο την διαρκή ενημέρωση των μελών του.