Ομάδα Εργασίας: «Επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων επικοινωνίας του ΤΕΕ/ΤΔΕ με τα μέλη του»
Μέλη: Καραβία Εμανουέλα - Άννα – Μαρία, Μηχανολόγο Μηχανικό
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε.: 8η/28-03-2014
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 14η/25-06-2014
Ομάδα Εργασίας: «ΤοΠΣΑ ΗΛΙΟΣ: Δημιουργία διαδικτυακών / ηλεκτρονικών εφαρμογών»
Μέλη: Καραδήμας Δημήτριος, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Μανιάς Δημοσθένης, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Παπαλάμπρου Ανδρέας, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε. 20η/04-09-2014

Ομάδα Εργασίας: «ΤοΠΣΑ ΗΛΙΟΣ: Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Α.Π.Ε. και Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας και Περιβάλλον»
Μέλη: Αθανασόπουλος – Σερέτης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αντωνόπουλος Χαρίλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Ασκούνη Δήμητρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αυγέρης Λάζαρος, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
Δούναβης Αθανάσιος, Χημικός Μηχανικός
Καββαδίας Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Κοκμοτός Θεοφάνης, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Κωνσταντακόπουλος Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Μανέτας Νικόλαος, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός
Μπαχράς Ανδρέας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολ. Η/Υ
Σκουβάκη Χρυσή, Πολιτικός Μηχανικός
Τζίνης Χρήστος, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Φραγκάκης Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε. 20η/04-09-2014

Ομάδα Εργασίας: «ΤοΠΣΑ ΗΛΙΟΣ: Διαχείριση – Συντονισμός Προγράμματος»
Μέλη: Μητσόπουλος Θεόδωρος, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός
Τσιλίρας Ανδρέας, Χημικός Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε. 20η/04-09-2014

Εμφανίσεις: 4900