Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Πρόεδρος ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντιπρόεδρος ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Γ. Γραμματέας ΚΕΚΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Μέλος ΚΟΛΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Μέλος ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Εμφανίσεις: 7121