Ομάδα Εργασίας: «Θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΕ επί του σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων νομού Αχαΐας»
Μέλη: Μιχόπουλος Φίλιππος
Παλαιολόγου Ανδρέας
Σκληβανιώτης Μάρκος
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε: 5ης/23-02-12
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 23η/05-12-2013

Ομάδα Εργασίας: «Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΕ επί του σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων νομού Κεφαλονιάς»
Μέλη: Κολλιτζαρίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός
Μούτη Μαργαρίτα Πολιτικός Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε: 9η/22-03-2012
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 18η/17-10-2013
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 828

Ομάδα εργασίας: «Τρόποι αξιοποίησης του χώρου του παλαιού καταφυγίου Υψηλών Αλωνίων»
Μέλη: Βαρβαρέσου Αγγελική
Μπουτόπουλος Σταύρος
Σπίνου Ελένη
Τσιλίρας Ανδρέας
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε.: 11η/05-04-2012
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 34η/20-12-2012
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 812Ομάδα Εργασίας: «Προτάσεις αποκατάστασης και λειτουργικής επαναχρησιμοποίησης του θεάτρου ‘’Απόλλων‘’»
Μέλη: Μπαλαφούτη Αθανάσιο, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Παππά Παναγιώτη-Νεκτάριο, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Σταθοπούλου Άλκηστις, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τζούρα Ευφροσύνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Πάγκαλο Παναγιώτη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ημερομηνία Σύστασης: 05-04-2012
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 18η/17-10-2013

Ομάδα Εργασίας: «ΝΟΚ και Ν. 4030/2011»
Μέλη: Κουρμπανά Μαρία
Φάκος Αναστάσιος
Πριοβόλου Χριστίνα
Φράγκος Φώτιος
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε.: 16ης/31-05-12
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 18η/17-10-2013

Ομάδα Εργασίας: «Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Διαχείριση Αγροτικών – Κτηνοτροφικών Αποβλήτων »
Μέλη: Δούναβη Αθανάσιο, Χημικός Μηχανικός
Κορνάρο Μιχαήλ, Χημικός Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε.: 16η/31-05-2012
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 18η/17-10-2013
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 827
Online αρχείο: Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Διαχείρηση Αγροτικών - Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Ομάδα Εργασίας: « Δημιουργία Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας μελών ΤΕΕ/ΤΔΕ»
Μέλη: Δημήτριο Καραδήμα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Ανδρέα Παπαλάμπρου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε.: 29η/15-11-2012
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 18η/17-10-2013


Ομάδα Εργασίας: «Ανάπτυξη της παραθαλάσσιας ζώνης του κόλπου του Αργοστολίου από περιοχή Φανάρι Αγ. Θεοδώρων έως περιοχή πρώην εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η.»
Μέλη: Ανδρεάτου Αγγελική
Νακάσης Άγγελος
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε.: 33ης/13-12-12
Ημερομηνία παραλαβής έργου : 22η/28-11-2013

Ομάδα Εργασίας: «Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πρόγραμμα Σπουδών»
Μέλη: Αποστολόπουλος Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μαράτου Ευη, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
Μαρτίνης Σπυρίδων, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε.: 26η/ 18-10-2011
Ημερομηνία παραλαβής έργου: 34η/20-12-2012
Εύρεση στη βιβλιοθήκη: Μ 814
Online αρχείο: Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης στην Ανώτατη Τεχνολιγική Εκπαίδευση στην Ελλάδα - Πρόγραμμα Σπουδών

 

Εμφανίσεις: 4893