Ομάδα Εργασίας: «Επιστημονική Υποστήριξη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΕ για ζητήματα και Σχέδια Νόμου που αφορούν στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό»
Μέλη: Διονυσοπούλου Χρυσούλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κοσμάς Στέφανος Αγρονόμος, Τοποφράφος Μηχανικός
Κουνάβη Θεοδώρα, Πολιτικός Μηχανικός
Τριανταφύλλου Χρηστ. Δημ., Πολιτικός Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε. 1η/19-01-2015

Ομάδα Εργασίας: « ΤοΠΣΑ ΠΑΤΡΑ: Web design και Google GIS application developing”
Μέλη: Κακλαμάνος Χαράλαμπος, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Λημναίος Ευστάθιος, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Η/Υ και Πληροφορικής
Μωϋσίδης Δημήτριος, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ράπτης Γεώργιος, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε. 2η/02-02-2015

Ομάδα Εργασίας: «ΤοΠΣΑ ΠΑΤΡΑ: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός»
Μέλη: Κοσκινάς Αθανάσιος, Ηλεκτρ. Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Πνευματικάκης Σταύρος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Σκαναβής Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός
Τσονάκα Αγγελική, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε. 2η/02-02-2015

Ομάδα Εργασίας: «ΤοΠΣΑ ΠΑΤΡΑ: Διαχείριση – Συντονισμός Προγράμματος»
Μέλη: Αθανασοπούλου Ευανθία, Πολιτικός Μηχανικός
Παπαδόπουλος Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε. 2η/02-02-2015

Ομάδα Εργασίας: «Επιστημονική υποστήριξη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΕ για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Ελλάδας»
Μέλη: Βλαχάκης Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός
Γιαννακιτσίδου Όλγα, Χημικός Μηχανικός
Θωμόπουλος Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός
Κορνάρος Μιχαήλ Χημικός Μηχανικός
Μπαρδάκη Ασήμω, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Μπενετάτος Ανδέας, Μηχανολόγος Μηχανικός
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε. 4η/27-02-2015

Ομάδα Εργασίας: «Επιστημονική υποστήριξη Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΕ και επιχειρησιακή αναβάθμιση της ενημέρωσης και υποστήριξης των μελών του Τμήματος»
Μέλη: Καραβία Εμανουέλα – Άννα – Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός
Χρυσανθακοπούλου Παναγιώτα
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε. 4η/27-02-2015

Ομάδα Εργασίας: «Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Τμήματος επιχειρησιακή αναβάθμιση της ενημέρωσης των μελών του Τμήματός και τεχνική υποστήριξη του έργου των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΔΕ στην επεξεργασία θεμάτων.»
Μέλη: Χρυσανθακοπούλου Παναγιώτα  
Συγκρότηση απόφαση Δ.Ε 17η/01-10-2015
Παραλαβή του έργου 25-11-2015

Εμφανίσεις: 5400