Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018
πραγματοποιεί Εθελοντική Αιμοδοσία στο κέντρο της Πάτρας στην Πλατεία Γεωργίου από τις 9:00 – 14:00

Εμφανίσεις: 993