Ο Υπουργός Υποδομών κ. Χρ. Σπίρτζης στο ΤΕΕ/ΤΔΕ   (Δελτίο Τύπου)