Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας φέρνει πιο κοντά το φυσικό αέριο  στην Δυτική Ελλάδα.