Η επίσκεψη του κ.  Γ.  Σταθάκη στα γραφεία του ΤΕΕ ΤΔΕ