Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Πρόεδρος Χρήστος Γεωργακόπουλος
Αντιπρόεδρος Σπύρος Καράμπελας
Γ. Γραμματέας Μαργαρίτα Αλεξοπούλου
Μέλος Βασίλειος Παναγόπουλος
Μέλος Τσουραπάς Γεώργιος
Εμφανίσεις: 3338